Category Archives: Articole

În articol este analizat studiul de caz ca metodă psihanalitică de cercetare. Intenția autorilor este de a analiza și clari-fica statutul epistemologic al studiului de caz psihanalitic și de a prezenta dezvoltarea metodologiei psihanalitice de cerce-tare. Autorii prezintă studiul de caz prin raportarea la trei evenimente psihanalitice în parcursul elaborării acestei metode de cercetare: 1) […]

Diagnosticul și terapia abuzului sexual reprezintă o provocare. Aceasta se datorează gradului înalt de traumatizare a victimei, a proceselor defensive declanșate și nu în ultimul rând a tabu-rilor ce vizează abuzul sexual. Articol ilustrează o perspectivă psihanalitică a impactului abuzului sexual asupra organizării sinelui copilului. Autorul analizează cum micul pacient prin intermediul proceselor disociative, încearcă […]