Author Archives: adminpsihanaliza

În articol este analizat studiul de caz ca metodă psihanalitică de cercetare. Intenția autorilor este de a analiza și clari-fica statutul epistemologic al studiului de caz psihanalitic și de a prezenta dezvoltarea metodologiei psihanalitice de cerce-tare. Autorii prezintă studiul de caz prin raportarea la trei evenimente psihanalitice în parcursul elaborării acestei metode de cercetare: 1) […]

Diagnosticul și terapia abuzului sexual reprezintă o provocare. Aceasta se datorează gradului înalt de traumatizare a victimei, a proceselor defensive declanșate și nu în ultimul rând a tabu-rilor ce vizează abuzul sexual. Articol ilustrează o perspectivă psihanalitică a impactului abuzului sexual asupra organizării sinelui copilului. Autorul analizează cum micul pacient prin intermediul proceselor disociative, încearcă […]

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul Psihologie, în colaborare cu Universitatea „A. I. Cuza” (Iași, România), Universitatea din Pitești (România), Fundația „Generația” (București, România), Universitatea de Management Educațional, (Kiev, Ucraina), Institutul de Psihologie Socială și Politică (Kiev, Ucraina), Universitatea Euroasiatică „L. Gumilev” (Astana, Kazahstan), Universitatea Warmia […]