Conferința Internațională de Psihologie Aplicată

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială,

Departamentul Psihologie,

în colaborare cu

Universitatea „A. I. Cuza” (Iași, România), Universitatea din Pitești (România), Fundația „Generația” (București, România), Universitatea de Management Educațional, (Kiev, Ucraina), Institutul de Psihologie Socială și Politică (Kiev, Ucraina), Universitatea Euroasiatică „L. Gumilev” (Astana, Kazahstan), Universitatea Warmia și Mazury (Olsztyn, Polonia), Centrul de Cercetări a Reprezentărilor Sociale (Jakarta, Indonezia),

organizează

CONFERINŢA INTERNAȚIONALĂ DE PSIHOLOGIE APLICATĂ

„Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică”,

(Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 29-30 noiembrie, 2018)

Termen de înscriere și de prezentare a rezumatelor – 10.09.2018.

Pentru detalii: Ro , Ru

State University of Moldova

Faculty of Psychology, Educational Sciences, Sociology and Social Work

Department of Psychology

in collaboration with

„A. I. Cuza” University (Iasi, Romania), University of Pitesti (Romania), „Generația” Foundation (Bucharest, Romania), University of Educational Management, NAES (Kiev, Ukraine), Institute for Social and Political Psychology, NAES (Kiev, Ukraine), „L. Gumilev” National Eurasian University (Astana, Kazakhstan), University Warmia and Mazury (Olsztyn, Poland), Center of Social Representations Studies (Jakarta, Indonesia)

organize

INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED PSYCHOLOGY

„Current Affairs and Perspectives in Psychological Research”

(Chişinău, State University of Moldova, November 29-30, 2018)

Deadline for registration and submission of abstracts – 10.09.2018.

For details: En

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *